ภาพประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน มิสเตอร์ไทยแลนด์ ให้แก่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

รายชื่อนักกีฬาที่ได้แชมป์

WORLD BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS CHAMPIONSHIPS

วันชัย กาญจนพิมาย

รุ่น Men’s Fitness Physique up to 170 cm.
 • ปี 2010 เหรียญทอง
 • ปี 2011 เหรียญทอง
 • ปี 2012 เหรียญทอง
 • ปี 2013 เหรียญทอง
 • ปี 2014 เหรียญทอง
 • ปี 2016 เหรียญทอง
 • ปี 2018 เหรียญทอง
 • ปี 2019 เหรียญทอง

สมคิด สุเมโธเวชกุล

รุ่น Men’s Bodybuilding 65 kg.
 • ปี 2011 เหรียญทอง
 • ปี 2012 เหรียญทอง
 • ปี 2013 เหรียญทอง
 • ปี 2014 เหรียญทอง
 • ปี 2015 เหรียญทอง
 • ปี 2016 เหรียญทอง

จิรพันธ์ โป่งคำ

รุ่น Men’s Bodybuilding 60 kg.
 • ปี 2011 เหรียญทอง
 • ปี 2013 เหรียญทอง
 • ปี 2014 เหรียญทอง
 • ปี 2015 เหรียญทอง

สาคร มาตรวังแสง

รุ่น Men’s Master Bodybuilding 50-59 yrs.
 • ปี 2012 เหรียญทอง
 • ปี 2014 เหรียญทอง
 • ปี 2016 เหรียญทอง

ดำรงศักดิ์ สร้อยศรี

รุ่น Men’s Fitness Physique over 170 cm.
 • ปี 2013 เหรียญทอง
 • ปี 2014 เหรียญทอง
 • ปี 2016 เหรียญทอง

นงเยาว์ โกสีนาม

รุ่น Women’s Fitness Physique up to 160 cm.
 • ปี 2014 เหรียญทอง
 • ปี 2015 เหรียญทอง
 • ปี 2016 เหรียญทอง